Fråga : Cisco CME - En GJORDE för att visa dess eget numrerar i callerLEGITIMATION

Hälsningar

Setup: CME som kallar över en T1-PRI.

I, behöver att göra en f8orlängning för 3 siffra för att visa dess callerLEGITIMATION som en numrera som inte förbinds extension.
IE: x 123 shows på yttre caller som LEGITIMATIONEN som (222) 545-8684
Currently, som siffra 10 numrerar, är, GJORDE till 123.

Thanks!
" klar "

Svar : Cisco CME - En GJORDE för att visa dess eget numrerar i callerLEGITIMATION


Du mis-understanding skärmen.

Känd är inte delen av samlingen, det är där, därför att tillverkade ditt formateras. Den tillfogar den kända titelradbecasen är den enda egenskapen i din samling av anmärker.

Betrakta tillverkad från detta:

$ServerList | ForEach-Anmärka {$_.Name}

Märka, att du har ingen titelrad, där är nu inget resonerar för denna annat, än du är att ta bort anmärker, och ändra den in i en samling av stränger.

Inga av ska detta har en få effekt på Excel att täcka dig frambringar.

Chris
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us