Fråga : utbyt 2010, användare har lämnat företaget som är enkelt långt att få alla användare nya e-post till den olika användaren?

hi alla,

i har whos för en användare som lämnar på friday, och hans e-post önskar att gå till en ny användare från on

i vet av två alternativ för ways
deliver och eftersänder nu (detta hjälpmedlet som håller de lämnade användarena, specificerar),
add som den gammala användaree-posten tilltalar till den nya
is för användaren (variationer för en radda som ska tillfogas och som skulle, måste att överskriva e-postpolitik) där ett bättre långt som gör detta, än de mig vet av?

Thanks
" klar "

Svar : utbyt 2010, användare har lämnat företaget som är enkelt långt att få alla användare nya e-post till den olika användaren?

fall när AMV. [Varaktighet] > 0 och AMV. [Kompet kodifierar], = ”HOADE” konverterar därefter (varchar (10), AMV. ) '' Avsluta annars, [varaktighet]

Nu jag ser. Isåfall du behöver uttryckt att gå en varchar typ tillbaka.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us