Fråga : iPhoneActiveSync fel: Kan inte få postar anslutningen till den missade serveren.  Nytt DigiCert certifikat

Två dagar sedan vi installerade ett nytt DigiCert certifikat, som har klippt av alla vår firma iPhones, som hade föregående syncing med utbyte.  OWA-arbeten, som gör framtidsutsikten via RPC.  IPhonesna går lyckat till och med den processaa verifikationen, men, när posta, lanseras felmeddelandet ”kan inte få postar anslutningen till den missade serveren” är returned. " klar "

Svar : iPhoneActiveSync fel: Kan inte få postar anslutningen till den missade serveren.  Nytt DigiCert certifikat

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us