Fråga : Intervjun ifrågasätter: Trådar

hi
how du gör åtskillnad mellan mellan uitråden och arbetartråden?
how gör två trådar meddelar i ett processaa? alla trådar för
does har kapacitet för meddelandebruk?
how gör uitråden meddelar med arbetartråden och omvänt?
" klar "

Svar : Intervjun ifrågasätter: Trådar

UI-trådbruk händelserna som skapas med CreateEvent API. Dessa händelser (deras handtag) är bekant för UI-tråden och arbetartråden. UI-trådlönelyfter händelserna, genom att kalla SetEvent. Den funktionsdugliga tråden är alltid i ett väntande funktionsläge - den innehåller en kretsa med WaitForMultipleObject insida - detta fungerar låter till väntan för få händelser, och, om en dessa händelser får det signalerade statligt, denna tråd kan utföra en handling.
Om det funktionsdugliga trådbehovet att meddela UI-tråden, det överför ett meddelande till det huvudsakliga fönstret av denna tråd.
 
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us