Fråga : ut av arbetet för kontor inte för en användare

Hi alla,

jag har en singelEXchage server 2007, jag har något utfärdar med endast en användare, his ut ur kontor är inte funktionsduglig, jag möjliggjorde his ut ur kontor från OWA men, när någon överför honom en e-post från inre eller utsida som han inte får några ut ur kontorsmeddelande, jag har det samma arbetet för andra användare, kan någon råda please.

Thanks
" klar "

Svar : ut av arbetet för kontor inte för en användare

>>after mellanlägget den motsvarande kolonnen i sql-serveren 2008 har en värdera av 1884-07-21!!! vad missförstår jag gör? <>Men att svara ditt ifrågasätta….,      :)

Du har missat för att tillfoga citationstecken runt om datera som är att orsaka efter att hända:
1884-07-21 = -1990 00:00 för ==> 1894-07-21: 00.000

Dina mellanläggsbehov att se likt detta:
MELLANLÄGGET IN I xxx (aa, bben, överfört som bearbetas, cc, dd som, är linecount) VÄRDERAR (”aal”, ”bb”, ”20100626”, 0, ”A12977F0F1D340929172EB61DD80A653@aatjanPC3”, 4, ”0”)

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us