Fråga : Ifrågasätta fjädrar omkring HTML-e-post

Stilla en ifrågasätta fjädrar omkring HTML Email
I använda SimpleMailMessage fjädrar in för att överföra ut e-posten. Vad jag gjorde, var:
str = ”" för … för http://www.yahoo.com” för href= för then " för nofollow " > http://www.yahoo.com/>/body>>link<ML> " för rel=” för _blank” target= i simpleMailMessagen klassificerar emailEngine:
emailEngine.setText (str);

After överför (), mig fick e-posten, men förkroppsliga är exakt samma, som stren som över listas (allt textmeddelande), det inte är HTML postar egentligen. min

So ifrågasätter är, är den möjligheten som överför HTML-e-post (inga inline resurser, fäst inget föreställer), using SimpleMailMessage? Vad är den mest snabba lösningen som får HTML, postar? Tack en lot.
" klar "

Svar : Ifrågasätta fjädrar omkring HTML-e-post

Först allra. Kopiera en faktisk disk för VM sparar (så oss uppehället originalen precis i fall att). Flyttningen, som till en olik mapp, och ja, skapar en ny VM och uppsättningen den att använda de sparar. Den ska antagligen arbete, och den är värd försök. Dig lös universitetslärare`t något men tid. Om inte, du ska behov att gå det hårt långt…,
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us