Fråga : Välj bort radiosände knäppas i en pråliga ColdFusion bildar?

Jag har en bilda med en checkbox som, om klickat disables bilda, sätter in. Om en användare händer att kontrollera denna, boxas AFTER påfyllning ut några av sätter in mig önskar sätter in för att nollställas/förbigås. Detta var lätt nog för checkboxes:

mycheckbox.selected = falskt;

and för text matar in:

mytextfield.text = "";

But som jag inte kan få denna att fungera för, radiosände knäppas. Jag har försökt alla av efter till ingen nytta:

myradiobutton.selected = falskt;
myradiobutton [0] .selected = falskt;
myradiobutton [1] .selected = falskt;
myradiobutton.checked = falskt;

Is för

… Etc. denna möjlighet?
" klar "

Svar : Välj bort radiosände knäppas i en pråliga ColdFusion bildar?

>> har jag försökt alla av efter till ingen nytta

    De hänvisar till fel anmärker.  Bruk:
         myradiobutton.selection.selected = falskt;      

    För:
        Ja
         .....,
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us