Fråga : Uttrycklig björnbärföretagserver, MAPI-undersystemfel

Jag har installerat uttrycklig BES och förmiddagen som har ett problem med konfigurationen.  Panel och klicka redigerar på MAPI profilerar, mig får efter felet: när jag går in i BBserverconfigna,undersystemet för

The MAPI kan inte korrekt initialiseras och användas.  Behaga ser till att MAPI installeras och konfigurerade properly.

I har kontrollerat in tillfogar/tar bort program och JAG har Messaging API och samarbetsdata anmärker installerade 1.2.1.  Gör inte, då I-barkassen utbytet DVD, det något att säga, att jag har redan utbytesledningapplikationen, installerade ..... mig.  Några idéer?  MAPI 1.2.1 nog, eller mig behöver det fulla utbytet Admin app installeras, om så hur, när den funderare det är redan på!? versionen för

Exchange är 2007 (SP1) och installeras på en olik server.  BES-plattformen är Windows 2008 (fullständigt lappade) X64.
" klar "

Svar : Uttrycklig björnbärföretagserver, MAPI-undersystemfel

ja @ detta ska synkronisering kontakterna från brevlåda.
inte från gal.

https://www.blackberry.com/Downloads/entry.do?code=7B66B4FD401A271A1C7224027CE111BC

Mer QnA
http://na.blackberry.com/eng/support/software/express.jsp

Jag hoppas allt ditt utfärdar lösas nu: -)

tack
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us