Fråga : Cache för sida för operaversion 10.60 (!?) problem

Expert-utbyt within Zonplanera-Rankesidan kommer i stället för det öppet ifrågasätter upp verkad som list
It är lik ett cacheproblem, när jag klickar inom en plats, den nya sidan laddar inte men i stället för den en annan sida inom den samma site., när For example jag klickar på svar - men jag tog bort all information om cachen från
folders: inställningar för
C:\Documents and Settings\user1\Local \ applikationdata \ operan \ opera- \ för cache
C:\Documents and Settings\user1\Local inställningar \ applikationdata \ operan \ operan \ opcache

I ändrade också Prefferences/historia för att cache nothing.

But fortfarande problemet persists.
" klar "

Svar : Cache för sida för operaversion 10.60 (!?) problem

Du behöver inte skräpcachen för alla platser:

Välj från menyopera - > Prefferences - > kvickt preferenser - > platspreferenser. Välj knyta kontaktfliken och välj bruksapplikationcachen som nr. och klicka Ok
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us