Fråga : Behovshjälp med syntax - DnsAvoidRegisterRecords

Jag har en Windows områdeskontrollant 2003, som är en global katalog med 2 knyter kontakt också kort, och jag önskar att stoppa den automatiska skapelsen av (samma som föräldermapp) ”a-” rekord vid Netlogon den tjänste- (för understödja knyta kontakt kortet endast, IPet address 10.1.0.5)
so som, jag går:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ Netlogon \ Parameters

and skapar värdera för

Registry värderar: DnsAvoidRegisterRecords

Data typ: REG_MULTI_SZ

here är var I-förmiddagen som är osäker av syntaxen:

for värdera, gör typ för I precis IPet address:

för
10.1.0.5 för

10.1.0.5 eller gör mig skrivar:

Thanks,

Mark
för
GcIpAddress 10.1.0.5 för

LdapIpaddress 10.1.0.5 " klar "

Svar : Behovshjälp med syntax - DnsAvoidRegisterRecords


Som jag sade, jag gör inte funderare det tillstånd dig att definiera IP address, att hjälpmedeldanande den ska ändringen förhindrar den som registrerar alla rekord som är tillhörande med stöd för minnet.

Så detta:

LdapIpAddress

Ska förhindra den som registrerar samma som uppfostrar mappen varar värd rekordet för båda har kontakt.

Chris
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us