Fråga : Grupppolitikändringar i den Windows serveren 2008

Jag önskar att tillfoga en grupppolitik som låter användare starta om systemet, om nödvändigt.  Jag önskar inte att måste att göra dem en administratör, utan önskar att de ska vara kompetent att starta om eller starta om igen.  Behaga råder på hur man gör detta i Windows 2008.  Thanks. " klar "

Svar : Grupppolitikändringar i den Windows serveren 2008

Oh också --

applicera den till anslåOUEN med de högra serverorna i den eller områdessned boll -- vilkendera passformar.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us