Fråga : inbound e-postfördröjningar från olika källor

Hi för en tid sedan jag som har något, utfärdar med e-posten som är tjänste- i mitt företag. Vi outsurce utbytese-posten som var tjänste- från ett företag, kallade Intermedia. Utfärdar är att några av av användarena däribland som min själv har märkt att e-post är kommande med flera timmar av fördröjningar och några tider vi inte får e-post. avsändarna får vanligt dunbaksidameddelandet som din e-post har försenats, serveren ska uppehället som därefter traying avsändarna, får ett annat ordstäv för dunbaksidameddelande samma. jag kontrollerade redan e-posttitelraderna, och allt verkar fin från Intermedia till min brevlåda, men det finns en fördröjning från MX-källan till Intermedia. skulle
I uppskattar någon hjälp, och kanske någon riktning på vad bearbetar, kan mig använder för att spåra en e-post från källa till mottagareare för att se var är fördröjningen happening.

thanks
" klar "

Svar : inbound e-postfördröjningar från olika källor

dumpsteren är något liknande per innehav-förlägga för borttagna objekt.

När du tar bort objekt från borttagna objekt i din brevlåda, de ska avslutar-upp i dumpster. Beroende av din borttagna objektkvarhållandepolitik dumpsteren får rengjord-upp.

allt vad objekt som du återställde från dumpsteren, är objekten som fick borttagna. För alla objekt du kan måste att gå tillbaka i reserv tejpar.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us