Fråga : Behov att berätta powerpoint glidbanor

Jag har en professor som önskar att berätta his uttrycker på driver pekar glidbanor.   Jag föreslogg som byggdes i berättandesärdrag, som han svarade till: skiljbart kvalitets- för

The av videoen från ljudsignal, för att att lagra att bära och granska ljudsignalen i separat MP3 danar är ett extra krav. Annat är hjälpmedlet som har en fortlöpande ljudsignal att spara, kontra obligated blurbs som klibbas till individglidbanor. idéer för <-/i>

Any på, hur denna kan vara gjord (mindre dyrt är bättre),
" klar "

Svar : Behov att berätta powerpoint glidbanor

Välla fram, där är ingenting loggar däri att indikera att dess ”förbikoppling till Microsoft” för uppdateringar. Någon av beställaren bearbetar med maskin avbildas?

http://msmvps.com/blogs/athif/pages/66376.aspx

Andra lösningar  
 
programming4us programming4us