Fråga : rekvisitan och metoder för anmärker

Jag satte in en kartlägga in i ett tomt bildar using kartläggatrollkarlen.  Jag har varit kompetent till uppsättningen databeståndsdelarna, titeln, etc.et av dubblett som klickar anmärka i bildadesignen, men jag önskar att kontrollera kartlägga programmatically.  

Is där en ordbok eller långt att bläddra den olika rekvisitan och metoder för att kontrollera kartlägga anmärker?  Någon hjälp skulle är väldeliga objChart för appreciated.

Dim som Object
set objChart = mig! Chart

objChart.???  'Inte säkert vad alla av alternativ är here
" klar "

Svar : rekvisitan och metoder för anmärker

Första kontroll:
På serveren:
   1. Starta chefen för utbytessystemet.
   2. Double-click globala inställningar och klicka därefter internetmeddelandet formaterar.
   3. I specificerar förser med rutor, right-click ett känt område och klickar därefter rekvisita. StandardSMTP-området är ”*”.
   4. I rekvisitan boxas, klicka den avancerade fliken och klicka därefter för att välja ut ur kontorssvar som kontrollen boxas. Detta möjliggör Ut-av-Kontor svar till internet för det utvalda området.

Denna affektspedition härskar som väl

om det ar redan gjord, försök som skapar en kontakt i aktivarkivet för den yttre e-posten, tilltalar. Eftersänd därefter e-posten till kontakten.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us