Fråga : Kan jag kretsa ganska därefter gruppen i crystal rapporter.

Jag har en bordlägga i min databas som har multipelrekord för en särskild kundLEGITIMATION.  Så styrkan för kundLEGITIMATION 1001 har 3 rekord- och för kund ID1002 styrka att ha 12 rekord.  Mitt bordlägga kolonnlooks något något liknande detta:

Items.CustomerID
Items.Description

Rather därefter using en grupp, kunde jag somehow använda en formel för att kretsa igenom och visa varje rekord på min rapport var rekordet är en match till kundLEGITIMATIONEN?  Jag skulle också något liknande för att förlägga vagnsretur mellan varje rekord.  Är denna möjlighet?  Om så kunde någon behaga, ge ett kodifieraexempel som det kan I var kompetent till follow.

" klar "

Svar : Kan jag kretsa ganska därefter gruppen i crystal rapporter.

Använd din strömProposalItems rapport. På rapport titelraden av den satte den första sidan från din pdf. Logoen här OM US som lating, stycker, etc.…,
Fördjupa din rapportfooter besegrar till 11 flytta sig mycket långsamt (användaren som härska vägleder).
Därefter kör din ProposalItems rapport och låt oss se vad vi har.
Om allt REKO därefter vi kan fungera på den 3rd sidan.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us