Fråga : Crystalreports delar ()


vad delas? det används för att avskilja komman i crystal rapporter sätter in?Jag har afeild ”12345”,

StringVar samlingmyNumbers;
myNumbers: = splittring ({AField}, ”,”);

fel
”Resultatet av en formular kan inte vara en samling”?

Svar : Crystalreports delar ()

SPLITTRING är van vid splittring som en stränga in i lappar vid ett jobbkorttecken.

Om du får avgränsad, lista av customer_idnågot liknande ”1234.1235.1256,” som du kan dela den av SPLITTRING ({sätta in}, ”,”) in i en samling, som innehåller ett tillträde per customer_id

Felmeddelandet, som du fick, är, att formler inte kan gå samling tillbaka, värderar. om du önskar att beräkna det och att gå det tillbaka tillfoga någon annanstans en "" efter beräkningen. formeln går resultatet av den sist funktionen tillbaka.

…,
myNumbers: = splittring ({AField}, ”,”);
"",


ska gör den utförbar.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us