Fråga : Filemaker Portalproblem

Förmiddag som I har svårigheter med portals i Filemaker som, Pro 9.

I har 2, bordlägger:  Personen och uppta som omkostnad.  En person kan ha många uppta som omkostnad.  Uppta som omkostnad spänner över många personen för years.

My bildar har en portal för att uppta som omkostnad tillträdeet, som i fäst spara.  Är här den pröva förmiddagen för problem I att figurera out.

1.  När mig skriver in data i uppta som omkostnadportalen på personen bildar, why inte datan visar upp i uppta som omkostnad bordlägger?

2.  Hur kan jag få portalen för att visa att alla värderar i uppta som omkostnad bordlägger?  

3.  Hur kan jag få portalen för att visa uppta som omkostnad endast efter ett bestämt daterar?  Före detta. Detta års expenses.
Attachments: för >

<-/div> filenamen " för class= för >EE-question-1.fp7 " fileSize " > (136 KB) " javascript för href= " för <-/span> <-/div>
för >
<-/div> " klar "

Svar : Filemaker Portalproblem

Ledset jag glömde spara
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us