Fråga : Den distinkt Subqueryräkningen ror + summan


I bordlägga A1 som jag har kolonnen MyNum (int). Jag skulle något liknande för att ändra denna sproc, så att, i stället för att räkna den distinkt a1.a1Iden, jag skulle något liknande för att finna summan av kolonnen MyNum för all distinkt a1.a1Id. Hur skulle jag gör det?

VÄLJ MyText, MyId,
NumCount= (VÄLJ RÄKNINGEN (distinkt a1.a1Id) FRÅN a1
SAMMANFOGA a2 PÅ a1.a1Id=a2.A1Id
VAR a2.TId=MyTable.TId)
FRÅN MyTable

Svar : Den distinkt Subqueryräkningen ror + summan

Hi johnkainn,

Försök detta och ser, om den utför vad du önskar.

VÄLJ MyText, MyId,
NumCount= (
      VÄLJ SUMMAN (a1.MyNum) FRÅN a1
      VAR a1.a1Id IN (
            VÄLJ DISTINKT a1.a1Id FRÅN a1
            SAMMANFOGA a2 PÅ a1.a1Id=a2.a1Id
            VAR a2.TId=MyTable.TId
      )
)
FRÅN MyTable
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us