Fråga : nokia e72 gprs kartlägger inte funktionsduglig bot i london

Hi förmiddag för

I using nokia e72 perfekt i Qatar men dess inte funktionsdugliga bot i London. Ringa cathes det satellit- Sometime, och mestadels not.
what kan vara lösningen?
" klar "

Svar : nokia e72 gprs kartlägger inte funktionsduglig bot i london

I vilket fall I-wuoldborttagnings och skapar profilera på nytt, i fall att som den har blivit korrumperad.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us