Fråga : FramtidsutsiktAddin utveckling 2010 (för attrapper)

Jag har en gammal framtidsutsikt Addin 2003 som använder mapiprop.dll.  Addinen låter mig välja något postar och än överför bestämt nyckel- värderar utdraget från meddelandena till min anti-spam ställer in.  Detta återträniner skinkan/spamen, som required.

The Addin kan göras för att fungera med framtidsutsikten 2007, om registreringsmapiprop.dll manually.

I tror denna metod är bekant som ”en com shim” och är osannolika att fungera med förmiddag för framtidsutsikt 2010.

I ingen bärare, men infall som har en greja med danande ett nytt genomförande av addinen för framtidsutsikten 2010.  Jag har den original- källan som leker with.

Where gör mig, startar för danande en sådan Addin för framtidsutsikten 2010?
Can du föreslår några exempel för att starta med?


If du är toppet intresserat, då kodifiera är här (som är delen av den inkopplingsDspam Opensource framtidsutsikten), rel= " nofollow "” för _blank” för target= " för http://dspam.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=dspam/dspam;a=tree;f=contrib/OutloukAddin;h=b5df139814a491d71ebf95104f24170d33df84d8;hb=HEAD any” för href= för

(som en admin för Dspam kodifierar mig gör skulle för att passeras tillbaka till Opensourcen projekterar), > /gitweb.cgi för http://dspam.git.sourcefor ge.net/git? p=dspam/dspam; a=tree; f=contrib/OutloukAddin;h=b5df139814a491d71ebf95104f24170d33df84d8;hb=HEAD


" klar "

Svar : FramtidsutsiktAddin utveckling 2010 (för attrapper)

Är ditt planerar att stötta framtidsutsikt 2010 endast?
Om så, därefter du behöver att använda VSTO, kontrollerar:
Allmän intro:
http://msdn.microsoft.com/en-us/vsto/dd162450.aspx
Ta prov kodifierar för framtidsutsikten add-in 2007 (men stilla samma för 2010)
http://msdn.microsoft.com/en-us/vsto/ee620548.aspx
VSTO-blogs:
http://blogs.msdn.com/vsto/

Jag kan vara kompetent att hjälpa dig i 2-3 veckor tid (beroende av arbetsbörda).
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us