Fråga : 302 [tillfälligt] omdirigerar inom det SAMMA området

Att be för förmiddag som I är nöjt från ett tjänste- och får ibland, 302 som omdirigerar till min index.html (inom mitt område) som är en dåliga thing.

Is det möjligheten som tvingar serveren alltid för att överföra 301 i stället för 302?
" klar "

Svar : 302 [tillfälligt] omdirigerar inom det SAMMA området

Oken jag var kompetent att figurera ut problemet, även om det verkar sorten av nonsensical.  Efter prövas olika inställningar med 'På/av' SSL, HTTP omdirigerar, Etc. som det verkar att vad fixade problemet ändrade precis HTTPEN omdirigerar på standardwebbplatsen för att inkludera owaarkivet.  Somehow detta var funktionsdugligt i RTM-versionen av utbytet 2007, men kanske med SP3 banan måste explictly att påstås.
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us